IRADIMED CORP. DL-,0001IRADIMED CORP. DL-,0001IRADIMED CORP. DL-,0001

IRADIMED CORP. DL-,0001

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

46K nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của IRADIMED CORP. DL-,0001

Tổng tài sản của 46K trong Q4 23 là 83.49 M EUR, tăng 0.98% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 54.69% trong Q4 23 tới 18.79 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY