INSTALCO AB A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4IIA nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của INSTALCO AB A trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 4IIA trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.06 EUR trong khi ước tính là 0.06 EUR, gây bất ngờ đến 5.04%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 346.34 M EUR mặc dù con số ước tính là 341.08 M EUR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.04 EUR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 297.90 M EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 4IIA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên