BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.

BERTRANDT AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BDT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BERTRANDT AG O.N.

Doanh thu của BERTRANDT AG O.N. trong năm ngoái lên tới 1.16 B EUR, phần lớn trong số đó — 563.10 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Digital Engineering, năm trước mang lại 487.30 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BERTRANDT AG O.N. 955.80 M EUR, và năm trước đó — 854.11 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia