BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.

BERTRANDT AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BDT nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính BERTRANDT AG O.N..

Tỷ lệ giá trên doanh số của BDT là 0.24. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 3.89. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 14.28 k người.

Chỉ số
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EUR
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ