DATAGROUP SE INH. O.N

D6H FWB
D6H
DATAGROUP SE INH. O.N FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính D6H

Vị thế tài chính hiện tại của DATAGROUP SE INH. O.N

Tổng tài sản của D6H trong Q3 21 là 431.77M EUR, tăng 12.85% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 14.52% trong Q3 21 tới 346.22M EUR.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu