SASOL LTD ADR/1 O.N

SAO FWB
SAO
SASOL LTD ADR/1 O.N FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SASOL LTD ADR/1 O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAO là 10.355B EUR. EPS TTM của công ty là 3.83 EUR, tỷ suất cổ tức là 4.18% và P/E là 4.23. Ngày thu nhập tiếp theo của SASOL LTD ADR/1 O.N là 27 Tháng 2, ước tính là 1.80 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu