SASOL LTD ADR/1 O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SAO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SASOL LTD ADR/1 O.N.

Doanh thu của SASOL LTD ADR/1 O.N. trong năm ngoái lên tới 15.97B EUR, phần lớn trong số đó — 8.25B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Chemicals, năm trước mang lại 10.07B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của South Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SASOL LTD ADR/1 O.N. 7.37B EUR, và năm trước đó — 8.36B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia