Hang Seng index of Hong Kong listed shares HKG33

HKG33FXCM
HKG33
Hang Seng index of Hong Kong listed sharesFXCM
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

Chỉ số Hang Seng là chỉ số dựa trên vốn hóa thị trường sau khi điều chỉnh khối lượng tự do chuyển nhượng tại Hồng Kông. Chỉ số này được sử dụng để ghi lại và giám sát các thay đổi hàng ngày của các công ty lớn nhất của thị trường chứng khoán Hồng Kông và là chỉ báo chính về hiệu suất thị trường tổng thể ở Hồng Kông. 50 công ty thành viên này chiếm khoảng 58% vốn hóa của Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.

Các Mã liên quan

Chỉ số Hang Seng
 
   
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX
 
   
Hong Kong 33
 
   
HANG SENG INDEX FUTURES
 
   
HANG SENG INDEX FUTURES