AUTOPARTN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AUTOPARTN

Doanh thu của AUTOPARTN trong năm ngoái lên tới 2.84 B PLN, phần lớn trong số đó — 2.83 B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Spare Parts and Accessories for Motor Vehicles, năm trước mang lại 2.26 B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AUTOPARTN 1.43 B PLN, và năm trước đó — 1.23 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia