CEZCEZCEZ

CEZ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CEZ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CEZ

Doanh thu của CEZ trong năm ngoái lên tới 59.98 B PLN, phần lớn trong số đó — 33.99 B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Sales, năm trước mang lại 24.43 B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Cộng Hòa Séc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CEZ 50.83 B PLN, và năm trước đó — 48.08 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia