TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORPTINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORPTINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP

TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

322 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu 322 trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 0.29 HKD trong khi ước tính là 0.29 HKD, gây bất ngờ đến 0.00%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 43.47 B HKD mặc dù con số ước tính là 46.00 B HKD. Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 0.35 HKD và doanh thu dự kiến sẽ đạt 46.66 B HKD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 322 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên