TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

322 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP

Doanh thu của TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP trong năm ngoái lên tới 89.11 B HKD, phần lớn trong số đó — 56.20 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Beverages, năm trước mang lại 53.99 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP 91.54 B HKD, và năm trước đó — 89.28 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia