PPP

HA NOI REINSURANCE JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRE nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính HA NOI REINSURANCE JSC.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường PRE, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ