SONG DA SIMCO JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SDA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SONG DA SIMCO JSC

Tổng tài sản của SDA cho Q4 23 là294.77 B VND, ít hơn 4.24% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 22.67% trong Q4 23 tới 71.95 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY