SSS

SPIRAL GALAXY JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SPIRAL GALAXY JSC

Tổng tài sản của SPI cho Q4 23 là289.59 B VND, ít hơn 0.74% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.39% trong Q4 23 tới 133.62 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY