CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

HOSENAV
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NAV là 144.399B VND. EPS TTM của công ty là 2919.21 VND, tỷ suất cổ tức là 14.96% và P/E là 6.18.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬