CTCP DT VAN PHU - INVEST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VPI nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CTCP DT VAN PHU - INVEST.

Tỷ lệ giá trên doanh số của VPI là 7.49. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 20.13. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 260.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ