PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INDF nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK

Tổng tài sản của INDF trong Q3 23 là 188.81 T IDR, tăng 0.16% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 2.09% trong Q3 23 tới 89.43 T IDR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: IDR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY