ALTRON LIMITED A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AEL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALTRON LIMITED A

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALTRON LIMITED A 8.65 B ZAR, và năm trước đó — 7.30 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia