ALEXANDER FORBES GRP HLDGSALEXANDER FORBES GRP HLDGSALEXANDER FORBES GRP HLDGS

ALEXANDER FORBES GRP HLDGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AFH nguyên tắc cơ bản

ALEXANDER FORBES GRP HLDGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.20 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.28%