AFRICAN RAINBOW MIN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AFRICAN RAINBOW MIN LTD

Doanh thu của AFRICAN RAINBOW MIN LTD trong năm ngoái lên tới 14.66 B ZAR, phần lớn trong số đó — 20.18 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, African Rainbow Minerals Ferrous, năm trước mang lại 21.29 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AFRICAN RAINBOW MIN LTD 12.25 B ZAR, và năm trước đó — 14.31 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia