AFRICAN RAINBOW MIN LTDAFRICAN RAINBOW MIN LTDAFRICAN RAINBOW MIN LTD

AFRICAN RAINBOW MIN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARI nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính AFRICAN RAINBOW MIN LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ARI là 3.08. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 14.44. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 23.00 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ZAR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ