MONTAUK RENEWABLES INCMONTAUK RENEWABLES INCMONTAUK RENEWABLES INC

MONTAUK RENEWABLES INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MKR nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của MONTAUK RENEWABLES INC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của MKR trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.19 ZAR trong khi ước tính là 0.06 ZAR, gây bất ngờ đến 242.47%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 738.80 M ZAR mặc dù con số ước tính là 855.60 M ZAR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 1.31 ZAR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 909.35 M ZAR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của MKR trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên