MONTAUK RENEWABLES INCMONTAUK RENEWABLES INCMONTAUK RENEWABLES INC

MONTAUK RENEWABLES INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MKR nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MONTAUK RENEWABLES INC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của MKR là 4.32. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 12.02. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 151.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ZAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ