MPACT LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MPT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MPACT LIMITED

Doanh thu của MPACT LIMITED trong năm ngoái lên tới 12.37 B ZAR, phần lớn trong số đó — 10.33 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Paper, năm trước mang lại 9.69 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MPACT LIMITED 11.06 B ZAR, và năm trước đó — 10.13 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia