SHAFTESBURY CAPITAL PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SHC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHAFTESBURY CAPITAL PLC

Doanh thu của SHAFTESBURY CAPITAL PLC trong năm ngoái lên tới 1.18B ZAR, phần lớn trong số đó — 1.53B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Covent Garden, năm trước mang lại 1.47B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United Kingdom — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHAFTESBURY CAPITAL PLC 1.53B ZAR, và năm trước đó — 1.47B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia