SAB ZENZELE KABILISAB ZENZELE KABILISAB ZENZELE KABILI

SAB ZENZELE KABILI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SZK nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SAB ZENZELE KABILI

Tổng tài sản của SZK trong H2 23 là 6.14 B ZAR, tăng 12.61% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 11.19% trong H2 23 tới 3.47 B ZAR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ZAR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY