TRELLIDOR HLDGS LTDTRELLIDOR HLDGS LTDTRELLIDOR HLDGS LTD

TRELLIDOR HLDGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TRELLIDOR HLDGS LTD.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường TRL, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ZAR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ