HYUNDAI M&F INSHYUNDAI M&F INSHYUNDAI M&F INS

HYUNDAI M&F INS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

001450 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HYUNDAI M&F INS

Tổng tài sản của 001450 trong Q4 23 là 42.97 T KRW, tăng 5.73% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 8.73% trong Q4 23 tới 36.91 T KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY