000

HHIC HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

003480 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HHIC HOLDINGS

Tổng tài sản của 003480 trong Q4 23 là 1.87 T KRW, tăng 8.96% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 11.09% trong Q4 23 tới 1.5 T KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY