000

SSANGYONG MTR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

003620 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SSANGYONG MTR

Tổng tài sản của 003620 trong Q4 23 là 2.64 T KRW, tăng 6.03% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 16.56% trong Q4 23 tới 1.55 T KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY