SAMCHULLY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

004690 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SAMCHULLY

Doanh thu của SAMCHULLY trong năm ngoái lên tới 5.49 T KRW, phần lớn trong số đó — 3.92 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Natural Gas, năm trước mang lại 2.56 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SAMCHULLY 5.76 T KRW, và năm trước đó — 3.75 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia