POSCO HOLDINGS INC.POSCO HOLDINGS INC.POSCO HOLDINGS INC.

POSCO HOLDINGS INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

005490 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của POSCO HOLDINGS INC. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 005490 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 6474.00 KRW trong khi ước tính là 5455.13 KRW, gây bất ngờ đến 18.68%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 18.05 T KRW mặc dù con số ước tính là 19.09 T KRW. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 6436.53 KRW còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 19.03 T KRW. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 005490 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên