000

HANSSEM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

009240 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HANSSEM

Doanh thu của HANSSEM trong năm ngoái lên tới 1.97 T KRW, phần lớn trong số đó — 594.15 B KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Other, năm trước mang lại 246.16 B KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HANSSEM 2.09 T KRW, và năm trước đó — 2.19 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia