000

SK GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

018670 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SK GAS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.73 T KRW mặc dù con số ước tính là 1.98 T KRW. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 018670 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên