SK GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

018670 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SK GAS

Doanh thu của SK GAS trong năm ngoái lên tới 6.99 T KRW, phần lớn trong số đó — 11.19 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Gas, năm trước mang lại 9.38 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SK GAS 5.08 T KRW, và năm trước đó — 3.84 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia