000

ECOBIO HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

038870 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ECOBIO HOLDINGS

Tổng tài sản của 038870 trong Q4 23 là 109.55 B KRW, tăng 5.75% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 6.49% trong Q4 23 tới 23.46 B KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY