000

SANGJI CAELUM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

042940 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SANGJI CAELUM

Tổng tài sản của 042940 cho Q4 23 là229.56 B KRW, ít hơn 0.58% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 15.27% trong Q4 23 tới 121.9 B KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY