MERITZ FINANCIALMERITZ FINANCIALMERITZ FINANCIAL

MERITZ FINANCIAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

138040 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MERITZ FINANCIAL

Doanh thu của MERITZ FINANCIAL trong năm ngoái lên tới 3.57 T KRW, phần lớn trong số đó — 46.56 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Securities, năm trước mang lại 56.24 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MERITZ FINANCIAL 58.56 T KRW, và năm trước đó — 70.37 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia