222

KUMYANG GREEN POWER CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

282720 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính KUMYANG GREEN POWER CO., LTD..

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường 282720, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền