444

JEIO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

418550 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của JEIO

Tổng tài sản của 418550 trong Q1 24 là 201.71 B KRW, tăng 2.63% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 5.05% trong Q1 24 tới 64.99 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY