BRAIME GROUP PLC ORD GBP0.25

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BMTO nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BRAIME GROUP PLC ORD GBP0.25

Tổng tài sản của BMTO trong H1 23 là 34.69M GBP, tăng 0.98% so với kỳ trướcH2 22. Và tổng nợ phải trả giảm 3.55% trong H1 23 tới 14.62M GBP.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: GBP
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu