CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66CARNIVAL PLC ORD USD1.66

CARNIVAL PLC ORD USD1.66

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CCL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CARNIVAL PLC ORD USD1.66

Tổng tài sản của CCL trong Q1 24 là 39.34 B GBP, tăng 1.39% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 2.07% trong Q1 24 tới 34.06 B GBP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: GBP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY