INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu IHG trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 1.51 GBP trong khi ước tính là 1.58 GBP, gây bất ngờ đến -4.74%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 890.02 M GBP mặc dù con số ước tính là 1.36 B GBP. Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 1.56 GBP và doanh thu dự kiến sẽ đạt 870.85 M GBP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của IHG trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên