INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

Doanh thu của INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303 trong năm ngoái lên tới 3.63 B GBP, phần lớn trong số đó — 988.00 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, System Fund, năm trước mang lại 674.76 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303 1.35 B GBP, và năm trước đó — 918.34 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia