INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.208521303.

Tỷ lệ giá trên doanh số của IHG là 3.50. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 16.31. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 13.46 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: GBP
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ