MMM

MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MRK nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 53.88 M GBP mặc dù con số ước tính là 53.90 M GBP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của MRK trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên