MMM

MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MRK nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01.

Tỷ lệ giá trên doanh số của MRK là 0.68. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 9.39. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 250.00 người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: GBP
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ