MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MRK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01

Doanh thu của MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01 trong năm ngoái lên tới 97.75 M GBP, phần lớn trong số đó — 97.75 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electrical Appliances and Consumer Electronics, năm trước mang lại 80.48 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Anh Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.01 97.75 M GBP, và năm trước đó — 80.48 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia