YU GROUP PLC ORD GBP0.005YU GROUP PLC ORD GBP0.005YU GROUP PLC ORD GBP0.005

YU GROUP PLC ORD GBP0.005

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YU. nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của YU GROUP PLC ORD GBP0.005

Tổng tài sản của YU. trong H2 23 là 176.29 M GBP, tăng 71.82% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 60.82% trong H2 23 tới 129.5 M GBP.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: GBP
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY